Avui es debat el que queda pendent per tenir una bona llei d'avortament

Dimarts 7, en la Comissió de Sanitat es debatrà la modificació de la llei de 2010 de salut sexual i reproductiva i de la interrupció  de l’embaràs. Una llei que es modificarà a instància del PP per tal de condicionar el dret a interrompre l’embaràs de les persones de 16-17 anys. Com que ha estat el govern espanyol qui ha obert el debat (i se’n sortirà perquè té majoria absoluta), els republicans ho hem aprofitat per tal d’introduir-hi esmenes a la llei de 2010 a fi i efecte de millorar-la. Es evident que com a defensors de la llei del 2010 ens oposarem als canvis que proposa el PP, però volem recordar que la llei, tot i que la defensem i de fet va ser pactada entre PSOE-IU/ICV, BNG i Esquerra Republicana, va quedar curta.
Defensem, perquè és el que va quedar pendent en 2010:
1. Garantir que es podrà interrompre l’embaràs dins de les 22 primeres setmanes a petició de la dona embarassada.
2. Suprimir els supòsits que contempla la llei de 2010.
3. Eliminar el termini de les 22 setmanes si existeix greu perill per a la vida, salut física o psíquica de la persona embarassada o que existeixi risc de greus anomalies del fetus incompatibles amb la vida o incurables, bo i vinculant-hi un preceptiu informe mèdic.
4. L’adopció de programes educatius especialment dissenyats per a la convivència i respecte a les opcions sexuals.
5. L’accés universal i gratuït als serveis i programes de salut sexual i reproductiva.
6. L’accés universal i gratuït a mètodes segurs i eficaços que permetin regular la fecunditat.
8. Garantir que els homes i dones en edat reproductiva gaudeixin de prou informació i que les dones embarassades siguin informades sobre les ajudes públiques, els drets laborals lligats a l’embaràs i la maternitat i dades dels centres en què pot rebre assessorament abans de i després de la interrupció de l’embaràs.
9. L’accés universal als anticonceptius adients a cada necessitat, bo i incloent-hi els d’emergència.
10. Incorporar en el sistema educatiu, de forma obligatòria i en totes les etapes, la formació en salut sexual, afectiva i reproductiva.
11. Informar a totes les dones que vulguin interrompre l’embaràs quins són els centres públics i privats on pot anar.
12. Garantir que tots els centres gaudeixin del personal qualificat, que la persona afectada pugui elegir el professional que les ha d’atendre i que s’actuï des de l’absoluta intimitat.
13. No permetre que cap professional mèdic o d’infermeria pugui negar-se a intervenir, llevat dels que estiguin directament afectats en la intervenció.
14. No permetre que cap centre de salut o institució sanitària pugui negar-se a practicar interrupcions de l’embaràs
15. Modificar el Codi Penal per tal de suprimir l’article 145 a fi i efecte de despenalitzar l’avortament.
Quinze apartats que avui defensarem per tal de recordar al PSOE tot allò que ens va rebutjar l’any 2010 i que caldrà assolir quan canviï la correlació de forces. En paral•lel avui denunciarem el cop de destral a la llei del 2010 que executarà el PP.