Defensa a ultrança de la llei d'avortament de 2010

 Finalment, el PP ho ha aconseguit. Gràcies a la majoria absoluta de què gaudeix ha entrat al Congrés una iniciativa que pretén modificar la llei de l’any 2010 d’interrupció voluntària de l’embaràs, que va permetre ampliar els drets de les dones sobre el seu propi cos i, en particular, els drets de les dones menors d’edat. Llei que, altrament, fou possible perquè va existir, des del primer moment, un pacte de ferro entre el PSOE, IU-ICV i Esquerra.
Al cap de cinc anys podem afirmar que s’ha aconseguit reduir el nombre d’avortaments entre els joves i també cal fer remarca que, malgrat que el text legislatiu reconeix la capacitat de les menors de 16 i 17 anys d’interrompre l’embaràs, la gran majoria ho fan acompanyades de llurs pares i mares.

En tot cas, tal com ja es va preveure en debatre la llei, les dones joves que no ho fan així és perquè mantenen una mala relació familiar mala relació familiar o perquè tenen la convicció que els progenitors els obligarien a mantenir la gestació.

Sens dubte, no hi ha millor protecció de les menors que evitar els embarassos i les maternitats no desitjades, per la qual cosa són imprescindibles campanes de sensibilització i accés universals als mètodes anticonceptius i, en última instància si la prevenció fracassa, garantir l’accés a la interrupció de l’embaràs en el marc de la sanitat pública.

Esquera fa una valoració positiva de la llei de 2010. Es per això que sempre hem combatut l’afany del PP de modificar-la. No obstant, també considerem que l llei pot millorar-se. I com que el debat s’ha obert (tot i que el nostre objectiu primer és la defensa del text de 2010) volem aprofitar l’ocasió per recordar allò que no vam aconseguir arrencar del PSOE i del govern Zapatero en el 2010:

1. -Universalitat i fàcil accés als mètodes anticonceptius per pat dels joves.

2. -Ampliació del termini per a la interrupció voluntària de l’embaràs fins a la setmana 22 de gestació, que és el termini en què existeix el major consens científic respecte a la viabilitat fetal.

3. -Eliminació del termini de les 22 setmanes de gestació quan existeix greu risc per a la vida o la salut de la dona.

Per la qual cosa, Esquerra presenta una esmena a la totalitat amb text alternatiu a fi i efecte d’abastar dos objectius. El primer, defensa a ultrança de la llei de 2010. El segon, recordar i plantejar les millores susceptibles d’introduir, encara. El debat, la setmana vinent.