Des d'avui, els toros més a prop de ser reintroduïts a Catalunya

El ministre Wert ho ha deixat clar des del primer dia. El seu objectiu rau a aconseguir que els toros siguin declarats patrimoni cultural immaterial per part de la per UNESCO. Perquè tal com ha deixat dit fa pocs dies “los toros son cultura desde la Dehesa a la plaza”. Tanmateix, , per tal de fer possible aquest objectiu, li cal superar un gran escull: aconseguir superar l’abolició de les “corridas” que comportà l’aprovació de la llei catalana. Es evident, que aquesta situació li va suposar un impediment majúscul en la mesura que pwer primera vegada un parlament (el català) legislava amb criteris animalistes contra una manifestació evident de crueltat cap als animals. Es per això que, els és del tot imprescindible invertir el procés.
En el debat que vam suscitar arran de la presentació de l’esmena a la totalitat d’aquesta llei de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial que avui aprovaran gràcies a la majoria absoluta, ja exposàrem que el govern espanyol no té competències per fer-la perquè aquesta capacitat pertany a les CCAA. De fet, Catalunya (i el País Valencià i les Illes) l’any 1993 ja la va aprovar. Es a dir, Catalunya ja gaudeix dels mitjans jurídics per declarar el grau de protecció immaterial. Es a dir, aquesta nova llei espanyola no cobreix cap buit legal, només és l’eina que necessita Wert perquè pugui atribuir-se poders que no li són propis per fer retornar els toros a les escasses places catalanes.
Com? No li resultarà gaire difícil intentar-ho. Aquesta nova llei  que li permetrà actuar (article 11), entrarà en conflicte amb la llei catalana d’abolició de les curses de braus. I, aleshores, donat el conflicte d’interessos, li tocarà parlar al Tribunal Constitucional. Es a dir als dotze magistrats que estan al servei del PP i del PSOE.
En definitiva, només ens queda la contestació i deixar-los clar que no podran vèncer la democràcia expressada en el Parlament, en la societat civil i al carrer.