Congrés demà dirà SI o NO als bitllets business i a altres despeses sumptuàries

Demà el Congrés del Diputats en sessió plenària s’haurà de mullar sobre un seguit d’iniciatives d’Esquerra Republicana sobre transparència i control de la despesa pública dels càrrecs de l’administració i electes. En aquest sentit, allò que es posarà a votació és la supressió dels cotxes oficials (llevat dels necessaris per garantir la seguretat de les persones), fer pública la despesa detallada de les targetes de crèdit, l’establiment d’una aplicació estricta de les dietes i altres retribucions extrasalarials que, segons la nostra opinió, haurien de ser individualment justificades a través de factura, tot indicant-hi la raó o motiu i la despesa desglossada per conceptes i avalada per la institució que la paga. D’igual manera, la cambra haurà de pronunciar-se sobre la demanda republicana que es deixi de comprar bitllets de classe business.
Completem la demanda feta al govern, que els diputats i diputades hauran de rebutjar o acceptar, instant-lo a presentar un projecte de llei que reglamenti els espais públics i privats perquè encara ara existeixen llocs (per exemple espais per a gaudi i vacances) d’ús privatiu per a funcionaris dels ministeris.
La votació de demà també afectarà als diputats i diputades en la mesura que la proposta inclou, alhora, revisar els conceptes a través dels quals es retribueix als càrrecs electes de les Corts amb uns cabals per estada a Madrid. Cal que d’una vegada per totes es clarifiqui. Si es tracta d’una dieta, s’hauria d’aplicar el concepte que els republicans defensem de dieta (és a dir presentació de factura i topall de despesa. Si, al contrari, del que es tracta es d’una part de salari encobert, que tributi a hisenda i a la Seguretat Social.
Restem expectants al debat i a la votació de demà.