Dia Mundial Càncer, sí. Subcomissió al Congrés, també

Hem sol·licitat, avui dia 4 de febrer Dia Mundial del Càncer, la creació al Congrés dels Diputats d’una Subcomissió d’estudi de les causes del càncer i les mesures a emprendre per a prevenir-lo. El fet és preocupant, tal com ha fet avinent la presidenta de la Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica, que preveu que la incidènciadel càncer a l’Estat espanyol enguany serà de 227.076 casos nous. De manera que es confirma una tendència creixent que ens porta a afirmar que una de cada dues persones que avui neixen serà diagnosticada de càncer.
Tot i que és cert que el percentatge de supervivència també ha crescut de manera important gràcies al fet que s’han assolit avenços quant als diagnòstics precoços i els tractaments, s’ha avançat poc pel que fa a la prevenció dels factors de risc o agents. Segons que recull l’Associació Espanyola Contra el Càncer, el  75-80% d’aquestes malalties són degudes a l’acció d’agents externs carcinògens que actuen sobre l’organisme, bo i causant-li alteracions en les cèl·lules. Es el cas del tabac, per exemple. De fet, bona part d’aquests agents són químics, la majoria dels quals relacionats amb activitats industrials (amiant, arsènic, benzè, mercuri, etc...). Curiosament, mantenim contacte amb aquests elements diàriament, bo i incloent-t’hi aliments i cosmètics.
No deixa de sorprendre’ns el contrast entre l’actuació legislativa i les campanyes de sensibilització en contra el tabac amb la deixadesa amb què encara s’actua quant a l’amiant o  la  permissivitat i generalització d’altres agents carcinògens com ara el plom o el mercuri. Val a dir que és interessant assenyalar que la modificació d’hàbits o campanyes de sensibilització sobre conductes (des d’evitar el contacte amb  el mercuri d’un termòmetre a la contaminació atmosfèrica amb plom) poden ajudar a prevenir el càncer.
Altrament, si no n’hi hagués prou amb la tragèdia humana de la malaltia per emprendre més mesures, cal tenir present que el càncer suposa una enorme despesa econòmica a la sanitat pública.
En definitiva, reclamem que en el termini de sis mesos es concreti l’anàlisi  dels agents externs possibles de causar càncer i el grau d’exposició a què se sotmet la ciutadania,  les campanyes de sensibilització necessàries per a la prevenció i, sobretot, bo i seguint el principi de precaució, prendre les mesures adients per eliminar o minimitzar el contacto con agents carcinògens.